Pojištění v ceně zájezdů

Golfové balíčky
V cenách zájezdů do Řecka, na řecké ostrovy a Kypr je zahrnuto pojištění BASIC, které zahrnuje léčebné výlohy a asistenční služby od ERV Evropské pojišťovny, a. s. Aktivní asistence poskytovaná 24 hodin denně obsahuje i zabezpečení lékařského převozu, repatriaci do vlasti a zajištění opatrovníka při hospitalizaci klienta v zahraničí.
Doporučujeme také připojištění dle nabídky v níže uvedené tabulce. Pro klienty uvedené na jedné Smlouvě o zájezdu musí být sjednán stejný typ připojištění.

Pojištění zahrnuté v ceně všech leteckých zájezdů do Řecka, na řecké ostrovy a na Kypr.

 

Limity pojistného plnění (v Kč) BASIC
Územní platnost Evropa
Aktivní asistence 24 hod. denně neomez.
Lékařský převoz, přeložení, přeprava 1 000 000
Repatriace tělesných ostatků 1 000 000
Opatrovník 150 000
Léčebné výlohy Evropa / Svět 2 400 000
Zimní sportování (zahrnuto) NE

Sjednejte si připojištění dle vlastní potřeby

Limity pojistného plnění (v Kč) BASIC
Léčebné výlohy Evropa 2 400 000
Zubní ošetření 24 000
Fyzioterapie 120 000
Lékařský převoz, přeložení, přeprava 1 000 000
Opatrovník 150 000
Repatriace tělesných ostatků 1 000 000
Aktivní asistence 24 hod. denně neomezena

Sjednejte si připojištění dle vlastní potřeby

Pojištění pro případ stornování zájezdu se kromě akutního onemocnění, úrazu či úmrtí v rodině vztahuje i na nezaviněnou ztrátu zaměstnání, rozvodové řízení nebo konání opravné zkoušky.
Bližší informace jsou uvedeny v pojistných podmínkách.
LAST STANDARD SELECT COMFORT OPTIMAL
Limity pojistného plnění (v Kč)
TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU
úmrtí následkem úrazu
180 000
100 000
300 000
200 000
300 000
200 000
300 000
200 000
300 000
200 000
ŠKODA NA OSOBNÍCH VĚCECH
zpoždění zavazadel
18 000*S1 30 000*S1 30 000*S1 80 000*S1
10 000*S2
80 000*S1
10 000*S2
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZDRAVÍ
Odpovědnost za škodu na věci
Právní ochrana
2 000 000
1 000 000
200 000
4 000 000
2 000 000
200 000
4 000 000
2 000 000
200 000
6 000 000
4 000 000
200 000
6 000 000
4 000 000
200 000
ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU
Zpoždění odjezdu
      5 000
5 000*S3
5 000
5 000*S3
STORNOPOPLATKY
přerušení cesty
  30 000*S4
50 000
80 000*S4
50 000
50 000*S4
50 000
100 000*S4
50 000
NEVYUŽITÁ DOVOLENÁ   8 000*S5 8 000*S5 15 000*S5 15 000*S5
Zvýhodněná cena za osobu a pobyt
(1-21 dní)
280 Kč 490 Kč 890 Kč 990 Kč 1 490 Kč
Děti do 15 let 140 Kč 245 Kč 445 Kč 495 Kč 745 Kč
Pokud cena zájezdu na dospělou osobu přesáhne limit uvedený u stornopoplatků, je nutné zvolit vyšší variantu.
Poznámky (dílčí plnění, spoluúčast): S1)spoluúčast 500 Kč, S2) 5 000 Kč za každých 12 hodin, S3) 1 000 Kč za každých 6 hodin, S4) Spoluúčast 10 -20 %, S5) 1 000 Kč za den, S6) spoluúčast 1 000 Kč

Pojistné podmínky
ve formátu PDF (velikost souboru 374 kB)

Cestovní pojištění k samostatným letenkám FlyLinePlus

Pojištění Basic za 290 Kč na osobu pro případ zrušení cesty (úhrada stornopoplatků) a škody na osobních věcech.
Pojištění Standard za 490 Kč na osobu zahrnuje zrušení cesty (úhrada stornopoplatků), škody na osobních věcech, léčebné výlohy včetně asistenční služby, úraz a pojištění pro případ úpadku leteckého dopravce.

Limity pojistného plnění (v Kč) OPTIMAL STANDARD BASIC
SVĚT EVROPA EVROPA
LÉČEBNÉ VÝLOHY
zubní ošetření
fyzioterapie
2 000 000
24 000
120 000
1 000 000
24 000
120 000
 
AKTIVNÍ ASISTENCE
převoz, přeložení a přeprava
repatriace tělesných ostatků
náklady na opatrovníka
neomezeně
1 000 000
1 000 000
150 000
neomezeně
1 000 000
1 000 000
150 000
 
TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU
úmrtí následkem úrazu
200 000
100 000
200 000
100 000
 
ŠKODA NA OSOBNÍCH VĚCECH 15 000
*S1
15 000
*S1
10 000
*S1
ÚHRADA STORNOPOPLATKŮ 15 000
*S2
10 000
*S2
5 000
*S2
ÚPADEK DOPRAVCE, UHRAZENÍ CENY LETENKY 40 000 20 000  
Výše pojistného za 1-24 dní OPTIMAL STANDARD BASIC
Pojistné za osobu do 70 let 990 Kč 490 Kč 290 Kč
*S1 - spoluúčast 800 Kč na pojistnou událost, *S2 - spoluúčast 20%

Pojistné podmínky pojištění FlyLinePlus

Ohlášení pojistné události

ERV Evropská pojišťovna, a. s. nabízí svým klientům možnost on-line ohlášení pojistné události prostřednictvím webové stránky www.ervpojistovna.cz. Po zaslání požadovaných dokladů bude klientovi a jeho spolucestujícím rodinným příslušníkům (nejbližším příbuzným) vyplaceno pojistné plnění po odečtení spoluúčastí dle sjednaného pojištění.

Postup pojišťovny při vyplácení storna

Jestliže klient zruší v souladu s pojistnými podmínkami zájezd, stanoví pojišťovna pojistné plnění tak, že od celkové výše stornopoplatků z ceny zájezdu (tzn. bez případných fakultativních výletů, letištních tax, palivových příplatků, pojistného apod.) či z ceny letenky odečte spoluúčast, jejíž výše je uvedena v přehledu pojistného plnění, který je nedílnou součástí pojistných podmínek ERV Evropské pojišťovny, a. s.