Pojištění v ceně zájezdů

Pojištění k zájezdům

V cenách zájezdů do Řecka, na řecké ostrovy a Kypr je zahrnuto pojištění BASIC, které zahrnuje léčebné výlohy a asistenční služby od ERV Evropské pojišťovny, a. s. Aktivní asistence poskytovaná 24 hodin denně obsahuje i zabezpečení lékařského převozu, repatriaci do vlasti a zajištění opatrovníka při hospitalizaci klienta v zahraničí.

Pojištění BASIC zahrnuté v ceně všech leteckých zájezdů do Řecka

Limity pojistného plnění (v Kč) BASIC
Léčebné výlohy Evropa
2 400 000
Zubní ošetření 24 000
Fyzioterapie 120 000
Lékařský převoz, přeložení, přeprava 1 000 000
Opatrovník 150 000
Repatriace tělesných ostatků 1 000 000
Aktivní asistence 24 hod. denně neomezena

Sjednejte si připojištění dle vlastní potřeby

Doporučujeme připojištění dle nabídky v níže uvedené tabulce. Pro klienty uvedené na jedné Smlouvě o zájezdu musí být sjednán stejný typ připojištění. Pojištění pro případ stornování zájezdu se kromě akutního onemocnění, úrazu či úmrtí v rodině vztahuje i na nezaviněnou ztrátu zaměstnání, rozvodové řízení nebo konání opravné zkoušky.
LAST STANDARD SELECT COMFORT OPTIMAL
Limity pojistného plnění (v Kč)
TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU
úmrtí následkem úrazu
180 000
100 000
300 000
200 000
300 000
200 000
300 000
200 000
300 000
200 000
ŠKODA NA OSOBNÍCH VĚCECH
zpoždění zavazadel
18 000 *S1 30 000 *S1 30 000 *S1 80 000 *S1
10 000 *S2
80 000 *S1
10 000 *S2
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZDRAVÍ
Odpovědnost za škodu na věci
Právní ochrana
2 000 000
1 000 000
200 000
4 000 000
2 000 000
200 000
4 000 000
2 000 000
200 000
6 000 000
4 000 000
200 000
6 000 000
4 000 000
200 000
ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU
Zpoždění odjezdu
      5 000
5 000 *S3
5 000
5 000 *S3
STORNOPOPLATKY
  30 000 *S4 80 000 *S4 50 000 *S4 100 000 *S4
z důvodu   lze připojistit balíčkem ERV Extra
přerušení cesty   50 000 50 000 50 000 50 000
NEVYUŽITÁ DOVOLENÁ   8 000 *S5 8 000 *S5 15 000 *S5 15 000 *S5
ZNEMOŽNĚNÍ NÁVRATU
ubytování, doprava
  lze připojistit balíčkem ERV Extra
Zvýhodněná cena za osobu a pobyt
(1-21 dní)
280 Kč 490 Kč 890 Kč 990 Kč 1 490 Kč
Děti do 15 let 140 Kč 245 Kč 445 Kč 495 Kč 745 Kč
Pokud cena zájezdu na dospělou osobu přesáhne limit uvedený u stornopoplatků, je nutné zvolit vyšší variantu.
Poznámky (dílčí plnění, spoluúčast): S1)spoluúčast 500 Kč, S2) 5 000 Kč za každých 12 hodin, S3) 1 000 Kč za každých 6 hodin, S4) Spoluúčast 10 -20 %, S5) 1 000 Kč za den, S6) spoluúčast 20%

Balíček ERV EXTRA k rizikům v souvislosti s onemocněním Covid-19

Pojištění ERV Extra lze sjednat pouze k cestovnímu připojištění
Co Vám uhradíme (limity v Kč) Extra Extra+
Léčebné výlohy COVID-19 ANO ANO
Stornopoplatky COVID-19 ANO ANO
  -vč.osobní karantény NE ANO
Ubytování za nouzové situace 7 500 *1 7 500 *1
Náhradní zpáteční cesta 7 500 *1 7 500 *1
Zvýhodněná cena za osobu a pobyt 290 Kč 540 Kč
Vysvětlivky: 1) spoluúčast 20%

Kompletní tabulka pojištění a typů připojištění

Informační leták k pojištění
Pojistné podmínky
Kompenzační tabulka

Proč je pojištění Evropské cestovní pojišťovny nejlepší?

 • Jediní specialisté na cestovní pojištění, které vždy obsahuje minimálně pojištění léčebných výloh, asistenčních služeb a úrazu
 • Široký rozsah pojistné ochrany včetně rizik souvisejících s COVID-19
 • Varianty pojištění přizpůsobené typu zájezdu, jeho ceně a potřebám klientů
 • Vlastní non-stop asistenční služba 24 hod. denně, 365 dní v roce v českém jazyce
 • Srozumitelné a jasné pojistné podmínky
 • Celosvětová síť pomoci a silné mezinárodní zázemí
 • Jednoduché on-line hlášení pojistné události prostřednictvím webové stránky online.ervpojistovna.cz/hlaseni-skod
 • Bezkonkurenčně rychlá likvidace škod
 • Skvělá spolupráce s místními delegáty, kteří opakovaně oceňují operativnost při řešení problémů
 • Co dělat při okradení ?

  Doporučení k pojistným událostem